Lesy na Liberecku budou opět druhově bohatší

Lesy na Liberecku budou opět druhově bohatší

Přes 13 tisíc mladých jedlí obohatí lesy osmi obcí na Liberecku. Náklady na samotné sazenice, ale i jejich výsadbu a následnou ochranu vyjdou na necelých 700 tisíc korun. Více než polovinu nákladů uhradí Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která tím přispěje ke zvýšení biodiverzity neboli druhové rozmanitosti místních lesů. Ta je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Podíl jedle v místních lesích je dlouhodobě zcela minimální a naší snahou je ji vrátit zpět do přírody. Vnímáme důležitost druhově i věkově pestrých lesů a proto jim tímto způsobem pomáháme,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Díky projektu bylo v minulých letech vysázeno 127 350 sazenic za více než 5,7 milionů korun. Dříve nadace realizovala rozsáhlé výsadby v oblasti Jizerských hor, nyní se projekt zaměřuje na jejich okolí. V posledních letech ho připravuje a odborně zaštiťuje zkušený lesní hospodář Jan Duda. V letošním roce jsou do projektu zapojeny obce Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rádlo, Dlouhý Most, Šimonovice, Kryštofovo Údolí, Bílý Kostel, Hrádek nad Nisou nebo Rynoltice. Samotné obce mají ve svých rozpočtech připraveno přes 300 tisíc korun na spolufinancování nezbytných oplocenek, které malé stromky chrání před spárkatou zvěří po dobu přibližně 15 let. „Spárkatá zvěř je v lesích přemnožená a opatření na ochranu nových sazenic jsou proto nezbytná. I přes jejich finanční náročnost jsou však z pohledu úspěšného vývoje lesního porostu ze stádia sazenic až do fáze zajištěné lesní kultury zcela klíčová,“ vysvětluje Petrovský.

Prostředky na projekt získává nadace převážně od firemních dárců, bez kterých by byl celý projekt jen velice obtížně realizovatelný. Největší poděkování patří společnosti Škoda auto, která na projekt přispěla od jeho počátku celkovou částkou přesahující 680 tisíc korun. „Každým rokem se nadaci podaří oslovit další firmy, které vnímají důležitost našich lesů a nezbytnost jejich ochrany. Přirozený a zdravý les má pozitivní dopad krom jiného i na zadržování vody v krajině, což je v dnešní době velice aktuální téma,“ doplňuje Petrovský.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Chrání a obnovuje přírodní prostředí a motivuje k tomu i širokou veřejnost. Poskytuje nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace. Podporuje projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřuje na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit.

 


Tisková zpráva