Časopis Krkonoše – Jizerské hory na duben 2018

Časopis Krkonoše – Jizerské hory na duben 2018

Vyšlo dubnové číslo časopisu Krkonoše – Jizerské hory

V časopise na vás kromě krkonošských témat čekají jizerskohorské strany, na kterých najdete:
✶ hledá se nový úvodníkář – úvodník Václava Lábuse
✶ Hruškové skály a Bílé kameny – méně známé lokality Vlašského hřebene (Petr Záděra)
✶ Zubačka znovu cení zuby – stavební činnost na horské železnici v letech 2014–7 (Petr Freiwillig)
✶ historie kamenů s iniciálami KV – pozůstatky katastrálního vyměřování po roce 1817 (René Bělohradský)
✶ Zprávy ze Správy CHKO Český ráj – Jarní probouzení obojživelníků v Podtroseckých údolích (Vít Preisler, Jiří Šťastný); Mapování sov v Českém ráji (Jakub Čejka)
✶ Vlastivědné muzeum města Liberce – o vzniku nové expozice otevřené roku 1921 (Bohunka Krámská)

Časopis lze zakoupit v novinových stáncích, cena výtisku je 47 Kč. Zvýhodněné roční předplatné (12 čísel) stojí 492 Kč.

E-mailová adresa pro objednávky časopisu: michaela.hrochova@krnap.cz


Přehled čísla