Časopis Krkonoše – Jizerské hory na únor 2018

Časopis Krkonoše – Jizerské hory na únor 2018

Vyšlo únorové číslo časopisu Krkonoše – Jizerské hory

V časopise na vás kromě krkonoš ských témat čekají jizerskohorské
strany, na kterých najdete:
✶ o odchodech navždy – úvodník Květy Vinklátové
✶ Z údolí – zprávy a zajímavosti z měst a obcí, výstava měsíce ad.
✶ historik, pedagog, gentleman – nekrolog historiku doc. Rudolfu Andělovi (Milan Svoboda)
✶ živý orloj v Krásném lese aneb když svatí pochodují – návštěva mlýna na Boží hod vánoční (Pavel D. Vinklát)
✶ Zprávy ze Správy chKo lužické hory – Dům přírody lužických hor (Tomáš Besta); Xii. ročník lužických ozvěn ekofilmu (Hana Koníčková)
✶ Černý vrch – Vlašský hřeben – představení méně známé lokality (Petr Záděra)

Časopis lze zakoupit v novinových stáncích, cena výtisku je 47 Kč. Zvýhodněné roční předplatné (12 čísel) stojí 492 Kč.

E-mailová adresa pro objednávky časopisu: michaela.hrochova@krnap.cz


Přehled čísla