Časopis Krkonoše – Jizerské hory na srpen 2017

Časopis Krkonoše – Jizerské hory na srpen 2017

Vyšlo srpnové číslo časopisu Krkonoše – Jizerské hory

V časopise na vás kromě krkonošských témat čekají jizerskohorské strany, na kterých najdete:
✶ o lázních a výtvarném mlsání
– úvodník Květy Vinklátové
✶ Z údolí – zprávy a zajímavosti
z měst a obcí, výstava měsíce ad.
✶ Běh na Ještěd po patnácté –
ohlédnutí za již tradičním letním
závodem (Roman Koucký)
✶ Brdo a milíř – návštěva méně
známých vrchů (Petr Záděra)
✶ 120 let od katastrofické povodně – o následcích velké vody
v Krkonoších a Jizerských horách (Ivan Rous)
✶ Zprávy ze Správy chKo lužické hory – Přírodní rezervace
Studený vrch (Tomáš Besta); Deset let hnízdění sokola na Klíči
(Martin Waldhauser)
✶ Pomníček na srpen – reliéf Karla Theodora Körnera na Dutém
kameni u Cvikova (Lubor Lacina)

Časopis lze zakoupit v novinových stáncích, cena výtisku je 47 Kč. Zvýhodněné roční předplatné (12 čísel) stojí 492 Kč.

E-mailová adresa pro objednávky časopisu: michaela.hrochova@krnap.cz


Přehled čísla