Děkujeme za podporu v projektu EPP-pomahejpohybem.cz

Děkujeme za podporu v projektu EPP-pomahejpohybem.cz

Díky Vaší aktivitě jsme během jednoho víkendu dosáhli potřebného počtu bodů a projekt Obnovy rašeliniště v Jizerských horách bude Nadací ČEZ podpořen částkou Kč 50 000,-

Od pátku 26.8. jste měli možnost podpořit projekt Obnovy rašeliniště v Jizerských horách prostřednictvím aplikace EPP – pomahejpohybem.cz . A stalo se neuvěřitelné, již během necelých dvou dnů bylo dosaženo potřebného počet bodů a Nadace ČEZ projekt podpoří částkou 50 000,- Kč. Velice děkujeme všem, kteří věnovali své body získávané při nejrůznějších sportovních aktivitách. Vaše úsilí pomůže s tolik potřebnou citlivou prací s vodou v krajině, konkrétně pak dojde k zastavení procesu zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací, posílení populace chráněných rostlin a zajištění větší retence vody v krajině.

Celkový rozpočet je cca 2,1 miliónu korun a převážnou část se podařilo získat z prostředků Evropské unie Jizersko-ještědskému horskému spolku, který je zároveň investorem celé akce. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor se zavázala, že poskytne 15% potřebného spolufinancování, které se pohybuje kolem 314 000,- Kč, další prostředky poskytnou i Lesy České republiky.

www.pomahejpohybem.cz