Grantový program ekologické výchovy dětí

Grantový program ekologické výchovy dětí

31.1.2017 byla uzávěrka tohoto grantového programu a nyní probíhá hodnocení došlých žádostí.

Do letošního kola Grantového programu ekologické výchovy dětí dorazilo celkem 28 projektů, žádající o 746 099,- Kč. Všechny žádosti zhodnotí poradní sbor a konečné rozhodnutí projedná správní rada na svém zasedání v polovině března. Všechny žadatele budeme o výsledku informovat dopisem.