Nadace pomáhá Jizerským horám již 25 let

Nadace pomáhá Jizerským horám již 25 let

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody přispěla v letošním roce na dobročinné projekty, které pomáhají Jizerským horám a jejich okolí, částkou přesahující jeden a půl miliónu korun. Pomohla se zvyšováním druhové rozmanitosti místních lesů, do kterých bylo vysázeno více než 13 tisíc sazenic jedlí. Podpořila projekty vedoucí k většímu zadržování vody v krajině přírodě blízkým způsobem. Díky nadaci se opravovaly prvky návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách, pokračovalo vydávání časopisu Krkonoše-Jizerské hory, realizovala se řada programů ekologické výchovy na školách a mnoho dalších výzkumných, ochranářských i osvětových projektů.Jsem rád, že jsme mohli letos podpořit téměř 50 projektů, které mají pozitivní dopad na přírodní prostředí a přispívají k jeho větší ochraně. Stav Jizerských hor i přírody obecně se sice v lecčem zlepšuje, ale stojí před námi velké výzvy jako je postupný návrat listnatých dřevin a jedle do místních lesů, ale i globální změna klimatu,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Nadace letos oslavila 25 své existence a chráněná krajinná oblast Jizerské hory 50 let od svého vyhlášení. „Za tu dobu jsme pomohli stovkám menších i větších projektů celkovou částkou přesahující 21 miliónů korun. To by však nebylo možné bez našich dárců a podporovatelů, kterým tímto velice děkuji,“ uvedl Petrovský. U příležitosti kulatých výročí vydala nadace knihu známého fotografa a milovníka Jizerských hor Siegfrieda Weisse s názvem O věčných proměnách lesa. Na více než 130 stranách zde autor představuje nejen svůj osobní pohled na Jizerské hory a odtajňuje příběhy, které ho k nim vážou, ale provádí čtenáře i celým obdobím posledních 50 let, kdy toto pohoří prošlo turbulentním vývojem a to včetně ekologické katastrofy, ze které se zotavuje dodnes. Celá kniha je postavena na řadě úchvatných fotografií Siegfrieda Weisse s často neopakovatelnou atmosférou a poprvé se zde představují i jeho linoryty a olejomalby.

V březnu byla vyhlášena fotografická soutěž, ze které vzešel benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2019. Výtěžek z jeho prodeje pomáhá již poosmé Jizerským horám a jejich okolí. V minulosti se díky tomu podařilo vysázet desítky tisíc sazenic stromků, zachránit rašeliniště, kterému hrozil zánik, opravit turistické stezky v Jizerských horách nebo vybudovat rybí přechod na řece Smědé. „Zájem lidí o kalendář mi dělá velikou radost, začínali jsme na 800 kusech, letos jsme jich nechali vyrobit již 1 600 a již je prakticky doprodaný. Kalendář má tak nejen potěšit krásnými snímky Jizerských hor, ale zároveň jim i pomáhat,“ upozornil Petrovský.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Chrání a obnovuje přírodní prostředí a motivuje k tomu i širokou veřejnost. Poskytuje nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace. Svou pozornost v současné době zaměřuje na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit.

 


Tisková zpráva