Máme novou Zakládací listinu a Statut

Máme novou Zakládací listinu a Statut

V souladu s novým Občanským zákoníkem přijali zakladatelé a správní rada nadace nové zakladatelské dokumenty.

Zakladatelé Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor přijmuli na svém jednání 12.6.2015 novou Zakládací listinu a Statut. Oba dokumenty byly zaslány do sbírky listin a vyvěšeny na internetové stránky nadace dne 26.6.2015. Účinnosti Zakládací listina nabývá uplynutím tří měsíců ode dne zveřejnění. Navrhne-li soudu v této lhůtě ten, kdo tvrdí, že jeho práva byla změnou nadační listiny dotčena, aby rozhodl o neplatnosti změny, může soud rozhodnout, že se účinnost změny nadační listiny odkládá až do jeho rozhodnutí.


Zakládací listina


Statut nadace