Firemní dobrovolníci sázeli jedle

Firemní dobrovolníci sázeli jedle

Zaměstnanci ŠKODA AUTO vysázeli na 250 kusů sazenic a k tomu ještě pomohli vyčistit sousední část lesa, kde budou další výsadby probíhat.

V sobotu se sešla necelá čtyřicítka dobrovolníků nedaleko Hrádku nad Nisou, aby místní lesy obohatili o sazenice jedle bělokoré. Jednalo se o zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO, a.s., kteří se dobrovolnických brigád účastní pravidelně. Nově vysázený úsek je součástí většího projektu za 880 000,- Kč, v jehož rámci obohatí druhovou skladbu obecních lesů na Liberecku přes 27 tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Celkem je do něj zapojeno 9 obcí a cílem je zvýšení biodiverzity lesních porostů, která je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor zaplatí obcím náklady ve výši 225 000,- Kč na samotné sazenice. Přispívá tak k výsadbám těchto druhů dřevin, s jejichž péčí se váží vyšší náklady. Samotné obce se na projektu podílejí nemalým dílem a ze svých rozpočtů vydají kolem 655 000,- Kč.