Finanční podpora z programu ČSOP – Ochrana biodiverzity

Finanční podpora z programu ČSOP – Ochrana biodiverzity

Navázali jsme spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a rádi bychom Vám zprostředkovali možnost zapojit se do jejich výběrového řízení na finanční podporu ochrany biodiverzity Vašich projektů. Vyhlášeno je celkem 7 témat s maximální výší příspěvku mezi 15 – 50 tisíci korunami na jednotlivý projekt. Celkově se bude rozdělovat něco přes 4 mil. Kč, takže je vysoká šance s kvalitním projektem uspět. Hlásit se mohou všechny zapsané spolky, uzávěrka je 17.3.2019 a vyhlášená témata jsou:

  1. Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených (dle aktuálních červených seznamů)
  2. Monitoring/podrobné mapování určité lokality
  3. Praktická opatření k zachování / obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin
  4. Praktická opatření vedoucí k podpoře jednotlivých druhů či skupin živočichů
  5. Příprava sadbového materiálu, výsadby a péče o ohrožené druhy dřevin, včetně starých odrůd ovocných dřevin, tvorba regionálních lučních směsí
  6. Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi její ochrany a podpory
  7. Neadresná propagace ochrany druhu, skupiny druhů či biotopu pomocí informování široké veřejnosti o ohrožení a o možnostech aktivní ochrany

Podrobnosti naleznete níže ve vyhlášení a také na internetových stránkách http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1002&m2_id=1028&m3_id=m3_id&m4_id=1119&m_id_old=1028

V případě dotazů je možné se obrátit na Kancelář ČSOP (Martin Třešňák) – tel. 222 516 115, 222 511 494, e-mail: biodiverzita@csop.cz

Věříme, že Vám tato možnost pomůže s realizací Vašich projektů.


Vyhlášení programu ČSOP – Ochrana biodiverzity