Časopis Krkonoše – Jizerské hory na červen 2017

Časopis Krkonoše – Jizerské hory na červen 2017

Vyšlo červnové číslo časopisu Krkonoše – Jizerské hory

V časopise na vás kromě krkonošských témat čekají jizerskohorské strany, na kterých najdete:
✶ Počítání oveček – úvodník Květy Vinklátové
✶ Svinské čelo (Zadní a Přední Divočák) –
návštěva zajímavé a tajemné lokality (Petr Záděra)
✶ Vzpomínka na charakteristickou libereckou
tramvaj – o více než padesátileté historii vozu
T2 (Jan Dvořák)
✶ hejnický pomník padlých – nešťastný osud
památky první světové války (Jan Heinzl)
✶ roháček jedlový v Jizerskohorských bu či –
nách – nález kriticky ohroženého zvláště
chrá něného druhu brouka (Pavel Vonička)
✶ Zprávy ze Správy chKo Jizerské hory – Rabování minerálů na
Safírovém potoce na Jizerce (Tomáš Korytář); Za poklady k Čertově
zdi a zase zpět (Šárka Mazánková)
✶ Pohledy – obrázky z minulosti bývalé sklářské osady
(Pavel D. Vinklát, Rostislav Jelínek)

Časopis si můžete koupit v prodejnách tisku, informačních střediscích nebo objednat přímo na adrese redakce. Zvýhodněné celoroční předplatné (na kalendářní rok) je 492 Kč, cena jednotlivého čísla 47 korun. Předplatitelé dostávají časopis v ochranném obalu, chcete-li předplatné věnovat jako dárek, zašleme vám stylový dárkový certifikát.

E-mailová adresa pro objednávky časopisu: michaela.hrochova@krnap.cz


Přehled čísla