Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny

Stav financování

160.000 Kč / 201.860 Kč
79%

Cíle projektu

Na dvou turistických stezkách vedoucích přes Poledník a údolím Bílého Štolpichu budou díky Jizersko-ještědskému horskému spolku vybudovány povalkové chodníky, obnoveny svodnice pro vodu či opraveny kamenné i dřevěné stupně. Dojde i k přírodě šetrným úpravám povrchů cest, tak aby mohly opětovně sloužit všem návštěvníkům Jizerských hor.

Podrobné informace

Jizerské hory jsou pro své krásné a rozmanité přírodní prostředí vyhledávaným cílem českých, ale i zahraničních turistů. Je potřebné hledat vyvážený přístup mezi ochrannou krajiny a rekreačního využití. A právě kvalitní a udržovaná návštěvnická infrastruktura pomáhá, aby oba zájmy dokázaly vedle sebe existovat v souladu. Projekt Obnovy návštěvnické infrastruktury v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny se bude věnovat této cenné přírodní lokalitě. Turistické stezky jsou zde již na řadě míst poškozené, podmáčené a pro návštěvníky hor nebezpečné. Tvoří se nové, nechtěné alternativní stezky a dochází tak k poškozování přírody. Rozhodli jsme se spolupracovat s Jizersko-ještědským horským spolkem, který bude investorem celého záměru neboť se mu podařilo získat většinu prostředků z fondů EU. Naše nadace získává finanční prostředky ve výši zhruba 200 000,- Kč na nezbytné spolufinancování projektu, jehož celkový rozpočet je cca 1,3 mil. Kč. Vše bylo pečlivě konzultováno se Správou CHKO a Lesy ČR. Obnova a vylepšení zázemí pro turisty v délce přibližně 2,3 km je nezbytná pro jejich spokojenost a bezpečnost, ale zároveň přispěje i potřebám ochrany přírody Jizerských hor.

Podrobnější popis projektu ke stažení

Další projekty