Bedřichovské tůně

Stav financování

24 500 Kč / 600.000 Kč
4%

Cíle projektu

Podporujeme vybudování či obnovení až 6 litorálních tůní a malých vodních nádrží v jizerskohorském Bedřichově. Ty budou dlouhodobě pomáhat vodnímu režimu Jizerských hor a zadržování vody v krajině, které se ukazuje čím dál tím potřebnější. Projekt pomůže posílit populace chráněných rostlin i živočichů, zatraktivní danou lokalitu pro veřejnost a zajistí větší retenci vody v krajině.

Podrobné informace

V posledních letech se stále více projevuje nezbytnost šetrného zacházení s vodními zdroji, toky i rozlivovými plochami. Opakující se dlouhotrvající letní sucha, která střídají extrémní přívalové deště, nás nutí přemýšlet a realizovat projekty citlivě pracující s vodou v krajině. Z tohoto důvodu jsme se aktuálně zaměřili na lokalitu v Bedřichově, kde bychom rádi ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory a odborníky z řad projektantů i ochranářů přírody vybudovali či obnovili až šest litorálních tůní či malých vodních nádrží. Primárním cílem projektu je zvýšit retenční schopnost krajiny přírodě blízkým způsobem. Nově tak vzniknou přírodní biotopy, které budou poskytovat příhodné prostředí pro vzácné druhy rostlin i živočichů. Záchrany by se dostalo též technické památce v podobě historické nádrže pro pohon pily. Celková vodní plocha vytvořených tůní a malých vodních nádrží zaujme necelých 3 tisíce m2. Vybudován by měl být i povalkový chodník přes jednu ze zamýšlených nádrží a návštěvníkům tak naskytne netradiční pohled na cenné přírodní území.

Převážnou část celkového rozpočtu v odhadované výši 6,5 mil. korun plánujeme financovat z prostředků Evropské unie, kdy žadatelem i realizátorem by byla Společnost pro Jizerské hory. Náklady na nezbytné předfinancování a spolufinancování jsou odhadnuté přibližně na 600 000,- Kč, což je cílová částka, kterou bychom rádi na tento projekt získali. Část prostředků na spolufinancování máme připravené i ve vlastním rozpočtu. Bez našeho příspěvku by však celý projekt byl jen velice obtížně realizovatelný a právě zde se obracíme s žádostí o finanční podporu na širokou veřejnost i místní společnosti. Dary získáváme od vícero subjektů a po dobré zkušenosti z minulosti věříme, že se nám opětovně povede potřebné prostředky postupně poskládat. Tedy i dar v řádech několika sto či tisíci korun je pro nás velice cenný a budeme za něj rádi.

V roce 2017 byl i za našeho přispění dokončen projekt na záchranu rašeliniště na Nové louce, kde bylo vybudováno 380 dřevěných přehrážek na celkové ploše 5,7 ha. Dochází tak k postupné obnově cenné přírodní lokality a zvýšení retence vody v krajině.

Mapa projektu ke stažení

Další projekty